Wayang Wong Tejakula - 22 April 2017

Satyan Sita
Satyan Sita
Satyan Sita
Satyan Sita
Satyan Sita
Satyan Sita
Satyan Sita
Satyan Sita

Ricky Syers Perfomance - 27 May 2017

Ricky Syers
Ricky Syers
Ricky Syers
Ricky Syers
Ricky Syers
Ricky Syers
Ricky Syers
Ricky Syers

Prana-Sawung Jabo - 04 July 2017

Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo
Prana-Sawung Jabo

Performance Bhinneka Tunggal Ika - 5,10,12 August 2017

Sutasoma
Sutasoma
Sutasoma
Sutasoma

Colaboration Noh and Balinese Dance - 13 October 2017

Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
Colaboration Noh and Balinese Dance
to top